დამთავრდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის - Forschungszentrum Jülich (JÜLICH) ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის 2012 წლის საგრანტო კონკურსი.

ფონდის დამოუკიდებელ ექსპერტთა და გერმანელ მეცნიერთა შეფასებების გათვალისწინებით, JÜLICH-ის ხელმძღვანელობისა და ფონდის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო ხუთმა აპლიკანტმა.