შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის - Forschungszentrum Jülich ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის 2013 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები

# აპლიკანტი პროექტის დასახელება მიმარტულება საძიებო ხარისხი ორგანიზაცია
1 ნინო ქობალია თანამედროვე არაგაუსური დიფუზიური გამოსახულებების მეთოდების განვითარება ტვინის კვლევისას 6-170; 8-318; 7-276 დოქტორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2 მიხეილ მებონია გადატანის მოვლენები ნანოსტრუქტურირებულ თერმოელექტროობაში 6-256; 3-250; 3-121 დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3 გიორგი ტუხაშვილი მეზონური გადასვლის ფორმ-ფაქტორების თეორიული შესწავლა 6-100 მაგისტრი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი