სტუდენტი

ხელმძღვანელი საქართველოში ხელმძღვანელი გერმანიაში

გრიგოლ აბულაძე, მაგისტრანტი

თამაზ ეთერაშვილი, სტუ ემანუელ კენტცინგერი, PGI-4

დიტო შერგელაშვილი, მაგისტრანტი

ქეთევან კოტეტიშვილი, სტუ ჰელმუტ ზოლტნერი, ZEA-1